مطالب توسط بیمه مسافرتی سامان

سفارتخانه های ایران در سراسر جهان

سفارتخانه های ایران در سراسر جهان ردیف نام کشور نام سفارتخانه تلفن فکس وبسایت 1 اتريش سفارت جمهوری اسلامی ایران – وين 7122657 7135733 vienna.mfa.ir 2 اتريش دفتر دائم نمایندگی جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان ملل متحد – وين 2699660 2699791 viennaUN.mfa.ir 3 اتيوپي سفارت جمهوری اسلامی ایران – آديس آبابا 727600  ۷۲۷۵۵۸ addisababa.mfa.ir 4 […]